Waarom een workshop van Handwerk?

In het dagelijks leven heeft iedereen wel eens, in meerdere of mindere mate, te maken met mensen met een beperking in horen en/of zien. Dit kan zijn in de vorm van een dove klasgenoot of een dove leerling in uw klas. Met het oog op de wet passend onderwijs zal dit steeds vaker voorkomen.
Maar ook als u een dove of doofblinde collega heeft op uw werk, een doofblinde buurvrouw of familielid. Uit interesse, vanuit uw vakgebied, of vanuit nieuwsgierigheid naar de mooie taal; Handwerk biedt workshops die aansluiten bij uw wensen.

Onze workshops

Handwerk biedt verschillende workshops op het gebied van doofheid, doofblindheid en gebarentaal. We richten ons op scholen en diverse andere sectoren zoals de medische sector en het bedrijfsleven.

vierhanden gebaren

Basisonderwijs

Handwerk biedt een leuke, praktische workshop voor alle leeftijden in het basisonderwijs. Op een speelse wijze leren kinderen meer over doofheid en gebarentaal.

workshop gebaren

Middelbaar Onderwijs

Ook voor het middelbaar onderwijs biedt Handwerk interactieve workshops op het gebied van doofheid of doofblindheid. Samen met ervaringsdeskundigen zal het de ogen van veel leerlingen openen.

vierhanden gebaren

Overige Sectoren

Ook in het Hoger onderwijs, bedrijfsleven en overige sectoren biedt Handwerk workshops aan. Deze workshops zijn maatwerk en speciaal aan uw wensen aangepast.

Info passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet ‘ passend onderwijs’ opgesteld. Passend onderwijs gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van het kind. Het uitgangspunt van deze wet is dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.
De wet heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs aan dove kinderen. Voorheen gingen dove en slechthorende leerlingen naar het speciaal onderwijs, of naar een reguliere school met ambulante begeleiding. Doordat het onderwijs nu anders wordt georganiseerd kunnen meer leerlingen naar een reguliere school. In 2014 zullen er drie onderwijsarrangementen zijn: licht, medium of intensief. Een commissie van onderzoek zal bepalen welk onderwijsarragement een kind krijgt. Zowel bij een licht en medium onderwijsarrangement zal een leerling naar het regulier onderwijs gaan. Natuurlijk met extra ondersteuning van ambulante begeleiding, extra hulpmiddelen en wellicht een tolk.

Bronnen: www.rijksoverheid.nl, ww.fodok.nl, www.kentalis.nl.